Välkommen till Vågen Trädgård AB

Trädgårdsservice och naturvård

Vågen Trädgård har nöjet att utföra trädgårdsskötsel för flertalet bostadsrättsföreningar, hyresbolag och villaägare i Stockholmsområdet.

Vi utför anläggningsarbeten, stensättning, grusgårdar, murar och trappor. Snickerier, trädbeskärning, trädfällning, häckklippning/formklippning och beskärning av rosor. Utläggning av färdigt gräs samt sådd av gräsmatta.

Vi ombesörjer även transporter av grus och jord. Borttransport av ris, snöröjning och grävningsarbeten.

Vi erbjuder rådgivning vid växtval och utformning av er trädgård.

Vågen Trädgård AB utför slåtter av ängsmark samt tillverkning och uppsättning av fågelholkar.