Naturvård

Slåtter utföres med slåtteraggregat till Avant 750 lastmaskin, manuell räfsning samt borttransport av gräs till kompost. Uppsättning och tillverkning av många olika holkmodeller.