Trädgårdsskötsel

Trädbeskärning, gräsklippning, ogräsrensning, kompostering, lövblåsning, sandupptagning, beskärning av rosor/buskar
samt byte av sand i sandlådor/lekytor.