Välkommen till Vågen Trädgård AB
Trädgårdsservice och naturvård

Vågen Trädgård utför trädgårdsskötsel för bostadsrättsföreningar, hyresbolag och villaägare.

Vi är behjälpliga med anläggningsarbeten, stensättning, grusgårdar, murar och trappor. Snickerier, trädbeskärning, trädfällning, häckklippning, formklippning och beskärning av rosor. Utläggning av färdigt gräs samt sådd av gräsmatta.

Vi ombesörjer även transporter av grus och jord. Borttransport av ris, snöröjning och grävningsarbete.

Vågen Trädgård AB erbjuder rådgivning vid växtval och utformning av trädgården.

Vi arbetar även med slåtter av ängsmark samt tillverkning och uppsättning av fågelholkar.