Design, Anläggning

Innefattande plattgångar, kantsten, gjutning, garageinfarter, stödmurar, trappor, sättning av stor/smågatsten.

Uteplats, gräs, naturskiffer och pergola. För svalare sommarfika!

Så här kan det se ut när jag har gjort en strandsäkring till kund.