Sålla gårdsgrus

Renovera er grusgård. Över tid samlar en grusgård en stor mängd organiskt material. Vi har en metod att sålla bort jord så att gårdsgruset blir rent igen. Inga onödiga transporter. Sållning sker på plats med Avant 750 och sållningstrumma. Singel till gårdsgrus är en ändlig resurs och vinsten är stor om det gamla gruset kan behållas.