Naturliknande närmiljö

Vågen trädgård arbetar i linje med förändringar. Torrare och varmare somrar kan göra att miljöer/material behöver anpassas. Bevattning är en lösning men själva ytan kan omformas så att den blir naturligt mer fukthållande. Ett projekt är att försöka rädda 30 st lönnar från torka och näringsbrist. Vi kommer att utföra hela projektet under våren där ytor med lönnar mellan gata och parkering ska bli ängsmark.

På bilden syns grundgödslingen med naturgödsel till trädens fördel.