Våra tjänster

Vågen Trädgård utför tjänster som anläggningsarbeten, plattsättning, murar, trappor, mindre snickerier, trädgårdsskötsel, gräsklippning,
fruktträdbeskärning, trädfällning, häckklippning och buskbeskärning.

Vi ombesörjer även transporter av grus och jord. Borttransport av ris, snöröjning och grävningsarbeten.
Vi Erbjuder rådgivning vid växtval och utformning av trädgården. Slåtter av ängsmark, tillverkning och uppsättning av fågelholkar.