Rutavdrag

Rutavdrag för hushållsnära tjänster inom trädgård omfattar gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, beskärning av rosor och buskar, lövräfsning, kompostjordshantering, mossbeskämpning och snöskottning.